Het onderwijs in Amerika

Hoe ziet het onderwijs er precies uit in Amerika? Lijkt het eigenlijk op ons onderwijssysteem? Moeten Amerikaanse studenten net zoals in Nederland verplicht naar school? Het antwoord op die vraag is: ‘ja’. Ze noemen het onderwijssysteem K-12, dit is zo omdat het voor iedereen begint met één jaar ‘Kindergarten’. Hierna komen 12 klassen (jaren) aan klassikaal onderwijs. Het duurt dus wel even voordat je het eindstation bereikt hebt, de highschool in Amerika

Kindergarten

De Amerikaanse ‘Kindergarten’ is wat wij in Nederland zien als het kleuteren. Dit zijn bij ons groep een en twee van wat wij kennen als de basisschool. Hier zitten kinderen met een leeftijd van 3-5 jaar.

Elementary School

‘Elementary school’ is voor ons het begin van het leren lezen, schrijven, rekenen en nog veel meer. De gemiddelde leeftijd is vanaf 6 tot 10 jaar oud. Waar het bij ons groep 3 tot en met 6 is, noemen ze dit in Amerika de 1e tot de 6e klas.

Middle School

Dit is bij ons nog groep 8 of het begin van de middelbare school. Ze noemen dit in Amerika de 7e en 8e klassen. De studenten zijn hier net zoals bij ons gemiddeld 11-12 jaar oud.

High School

Dit zijn de Amerikaanse 9e tot 12e klas. Ze hebben net zoals in het Nederlandse onderwijssysteem verschil tussen een onder- en bovenbouw. Dit noemen ze in Amerika ‘Underclassman’ en ‘Upperclassman’. 

 

Hier hebben ze dan nog eigen benamingen voor:
9e klas – (Freshman) met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar.
10e klas – (Sophomore) met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar.

11e klas – (Junior) met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar.
12e klas – (Senior) met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar.

Scoresysteem

Een van de grootste verschillen is het behalen van punten en toetsen. Wij werken in Nederland met een 0-10 systeem waarbij het behalen van een 5.5 resulteert in een voldoende. In Amerika werken ze met een A tot F ranking. Waarbij iedere letter samenhangt met een score van 0-100. Zo verdient een student een A wanneer de score van de toets tussen de 100 en de 97 punten ligt. Een C+ krijg je bij een score tussen de 79.9 en 77. Een D- ligt dan tussen de 62.9 en 60. Misschien zelf op studiereis in Amerika? Ontdek de mogelijkheden!