CE-markering op bouwproducten

Je moet er van kunnen uitgaan dat je gereedschap ongeacht de goede prijs ook de juiste prestaties zal leveren. Met dit gegeven in het achterhoofd is de CE-markering in het leven geroepen. De markering is een Europees merkteken en laat zien dat een product volgens de Europese normen is getest of beoordeeld. Het is inmiddels verplicht dat producten binnen de Europese Verordening bouwproducten van de markering worden voorzien.

Handel

Door het keurmerk wordt de handel in bouwproducten verder vereenvoudigd. Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen die de handel belemmeren. Wanneer de markering ontbreekt kan het product niet binnen de Europese Unie op de markt worden gebracht. De fabrikant is in beginsel verantwoordelijk voor de marketing. Worden de producten echter buiten de Europees Economische Ruimte geproduceerd en uiteindelijk geïmporteerd zal de importeur verantwoordelijk zijn voor het testen van de producten.

Afwijken

Het is in bepaalde gevallen mogelijk van de CE-markering af te wijken. Dit is het geval bij bouwproducten die nog op een traditionele manier worden gemaakt. Denk hierbij aan materiaal voor bepaalde monumenten. Ook wanneer een product afkomstig is uit een niet-seriematig productieproces, ook wel massaproductie genoemd, kan een uitzondering worden gemaakt.

Toezicht

Om ervoor te zorgen dat producenten zich aan gestelde regels houden is het van belang dat er toezicht plaatsvind. Deze toezicht wordt gehouden door de inspectie leefomgeving en transport. Controles worden voornamelijk gehouden bij fabrikanten, importeurs en distributeurs. Niet gekeurde producten zullen waar mogelijk direct uit de markt worden gehaald.

Conclusie

De CE-markering zorgt ervoor dat u enkel veilig materiaal in uw gevulde gereedschapswagen heeft liggen. Op deze manier wordt een nieuwe stap gezet in de richting van een veilige werkomgeving. Hierbij kunnen producten gemakkelijk worden gekeurd en herkent door te kijken naar essentiële kenmerken of de unieke productiecode.